Semalt rady o tom, ako umiestniť B2B obchodyB2B a B2C sú segmenty trhu, ktoré sa líšia, ale pokiaľ ide o kanály, prostredníctvom ktorých môžete osloviť zákazníkov zaujímajúcich sa o vašu ponuku, sú si veľmi podobné. Jedným zo spôsobov predaja je prevádzkovať internetový obchod a získavať objednávky s návštevnosťou z výsledkov organického vyhľadávania Google. Nie je to však tak, že všetky kroky tu budú vyzerať rovnako. Zistite, ako umiestniť predajne B2B.

Čo sú to B2B predaje?

B2B je samozrejme skratka pre business to business. V tomto sektore trhu dochádza k transakciám medzi dvoma alebo viacerými obchodníkmi. Príklady takýchto aktivít sú početné: a
Preto je najjednoduchšie povedať, že v B2B sú predávajúcimi a kupujúcimi podnikateľské subjekty, nie jednotliví zákazníci. Cieľovými príjemcami týchto produktov sú však v mnohých prípadoch spotrebitelia, no skôr smerujú k firmám, ktoré celú transakciu sprostredkujú. Príkladom môžu byť hračky, ktoré sa najskôr dodávajú od veľkoobchodníkov do obchodov a až potom k cieľovým zákazníkom.

Rozdiel medzi e-commerce a B2B e-commerce

Tieto segmenty trhu sa v mnohých ohľadoch líšia, čo znamená, že máme do činenia s rôznymi typmi zákazníkov, rôznymi hodnotami transakcií a rôznymi princípmi vykonávania marketingových aktivít. Tu sú najdôležitejšie rozdiely medzi nimi:
Preto sa v praxi tieto trhy výrazne líšia, keďže si vyžadujú odlišný prístup k procesu predaja, iné zapojenie do uzatvárania transakcie, ale aj výnosový potenciál je tu oveľa väčší.

Aký je rozdiel v SEO medzi B2B a B2C?Tu sú kľúčové rozdiely:
Zároveň to súvisí s potrebou odlišného prístupu k realizovaným marketingovým aktivitám – výber kanálov, ktoré sa môžu v prípade nášho produktu osvedčiť. Má SEO zmysel v B2B predaji? A ak áno, ako pristupujeme k aktivitám, aby sme dosiahli čo najlepšie výsledky?

Ako umiestniť B2B predajne?

Pri plánovaní akýchkoľvek marketingových aktivít by ste mali analyzovať, kto patrí do vašej cieľovej skupiny a zvážiť, či daný kanál môže byť s takýmito produktmi alebo službami vôbec efektívny. Nie vždy tie isté metódy fungujú. Je však SEO efektívne pre B2B? Piliere zostávajú rovnaké, konkrétne on-site a off-site SEO.

Analýza kľúčových slov

Výber správnych fráz v SEO je prioritou. Majte na pamäti, že v B2B je nákupný proces zložitý. Je nepravdepodobné, že by sa používateľ internetu rozhodol pre kúpu produktu ihneď po prvej návšteve webovej stránky. K hľadaniu tej správnej ponuky pristúpi zrejme viackrát a vaším cieľom by malo byť, aby medzi zobrazenými návrhmi zakaždým videl tú vašu.

Preto je dôležité dôsledne analyzovať frázy a aplikovať dlhodobé dopyty. Vyznačujú sa najvyššou konverziou, sú menej konkurencieschopné a presne vystihujú očakávania zákazníka.

Použi Vyhradený SEO Dashboard plánovač kľúčových slov pre vaše vyhľadávania. Najlepším zdrojom vedomostí je vaša konkurencia. Analyzujte, ktoré frázy sú viditeľné na stránkach iných spoločností. Venujte zvláštnu pozornosť frázam s vysokou cenou za kliknutie v porovnaní s inými frázami. Tieto kľúčové slová sú pravdepodobne tie, ktoré dokážu konvertovať najefektívnejšie.

Dôležitým aspektom výberu fráz bude aj použitie odkazovania na zámer. Zjednodušene to znamená priraďovanie kľúčových slov na základe špecifickosti používateľov v každej fáze vášho predajného lievika. Rôzne frázy na nájdenie služby alebo produktu použije ten, kto robí prvý prieskum na danú tému, a iné frázy použije niekto blízky pri kúpe daného produktu, ktorý už porovnával jednotlivé ponuky v obchodoch. V tomto prípade, správny výber kľúčových slov vám môže pomôcť vybudovať povedomie o značke používateľa a efektívne ho viesť od začiatku nákupnej cesty až po konečnú fázu, teda nákup vašich služieb.Použite zadané frázy v SEO názve webu, v SEO popise, v nadpisoch (H1-H6) a vždy nechajte najdôležitejšiu frázu v H1. Nevsádzajte na nadsádzanie kľúčových slov – B2B zákazník od vás očakáva vysokú kvalitu v každom smere a vašu ponuku bude analyzovať z rôznych uhlov pohľadu. Viete, že takmer 92 percent dopytov odoslaných používateľmi Google sú dlhé frázy?

Spustite odborný blogV B2B zákazníci venujú osobitnú pozornosť tomu, od koho nakupujú. Dôkladne analyzujú ponuku a majú tendenciu využívať ponuky špecialistov, osvedčených značiek, ktoré majú na trhu vybudované postavenie. Spôsob, ako ukázať vedomosti a zručnosti, je vytvoriť odborný blog, kde vaša spoločnosť rozptýli pochybnosti týkajúce sa odvetvia, produktov a možných problémov, ktoré môžu súvisieť s danou službou.

Prevádzka takejto webovej stránky vám môže priniesť mnoho výhod. Toto je ďalší spôsob, ako prilákať potenciálnych zákazníkov prostredníctvom longtailových fráz. Do obsahu svojich blogových príspevkov zahrňte odkazy na produkty alebo služby, ale nebuďte vtieraví, neopakujte to znova a znova. Je to hodnotné riešenie aj z pohľadu SEO – dodatočný, hodnotný obsah, do ktorého môžete umiestňovať odkazy a posilňovať interné linkovanie.

Záznamy musí vykonať odborník. Pod každý blogpost je povinné umiestniť vizitku autora - meno a priezvisko, špecializácia, informácie o skúsenostiach, fotografia. Pre príjemcu to dokazuje, že za obsahom stojí odborník.

Kreatívny linkbuilding

Pri vytváraní prepojeného profilu sa oplatí pristupovať k obom stranám súčasne. Na jednej strane by ste mali chcieť získať odkazy z webových stránok, ktoré majú atraktívne SEO parametre - dobrá a pomerne systematicky rastúca viditeľnosť v Google, vysoké parametre DR (Domain Rating) a TF (Trust Flow), známa značka, ktorej doména je aktívna už dlhšie - to je v skratke. Zároveň by ste mali venovať pozornosť metódam získavania odkazov, ktoré vám pomôžu formovať imidž odborníka vašej špecializácie.Môžete to urobiť uverejnením článkov pre hostí na iných stránkach. Ďalším spôsobom, ako získať odkazy, sú podcasty, videá, príspevky na sociálnych sieťach alebo vystúpenia na konferenciách. Samozrejme, nie sú to aktivity, ktoré priamo prinášajú odkazy, ale väčšinou ich môžu poskytnúť. A na tých stránkach, kde ich nie je možné kúpiť, priemyselných areáloch, tematicky silne súvisiacich, vďaka tomu získavate cenné odkazy a budujete si pozíciu odborníka.

Stavte na tematické zoskupenia

Pri rozvíjaní svojho stratégia kľúčových slov, vytvorte tematické zoskupenia a obsah, ktorý vám pomôže osloviť zákazníkov v rôznych fázach nákupného procesu. Začnite vytvorením piliera – hlavného obsahu súvisiaceho s danou témou a potom okolo neho postavte nové články, ktoré sa budú venovať týmto témam podrobnejšie. Správne plánovanie týchto materiálov umožňuje nielen pripraviť obsah, ktorý môže byť užitočný v rôznych fázach nákupného procesu, ale tiež vás môže prezentovať ako odborníka v danej oblasti a pomôcť vyhnúť sa kanibalizácii.

Postarajte sa o rýchlosť načítania stránky

Používatelia internetu očakávajú, že im budú webové stránky výslovne dostupné, a to isté vyžaduje aj algoritmus Google. Rýchlosť načítavania webu je jedným z faktorov rebríčka – v tomto smere sa web určite oplatí rozvíjať, ale samozrejme nie stratou cenných funkcií a riešení pre používateľa internetu. Na druhej strane rôzne štúdie ukazujú, že rýchlosť načítania webu sa premieta do konverzie. Najvyššia je v prípade tých stránok, ktoré sú používateľom internetu dostupné maximálne do 2 sekúnd.

Ako umiestniť B2B predajne - zhrnutie

Trh B2B sa skladá z iného publika ako trh B2C. Vašou úlohou je osloviť ostatných a musíte si nájsť čas na dôkladnú analýzu kľúčových slov, aby ste našli dopyty, ktoré by mohla použiť vaša cieľová skupina. Nemusia sa nevyhnutne vyznačovať vysokou úrovňou vyhľadávania – často konvertujú len kľúčové slová, ktoré sú vyhľadávané niekoľko desiatok krát. Určite si vybudujte svoju pozíciu odborníka v tomto odvetví a použite metódy na získavanie odkazov, ktoré vám pomôžu takýto imidž formovať.

často kladené otázky

Je SEO v B2B náročnejšie ako v B2C?

Ťažko povedať, že je to ťažšie – určite si to vyžaduje iný prístup a trpezlivosť vzhľadom na nákupný proces, ktorý je pre tieto trhy charakteristický. Na tržby dosiahnuté cez SEO v B2B si zrejme počkáte dlhšie, ale bude to za vyššiu sumu.

Na druhej strane, v mnohých ohľadoch sú štandardné SEO aktivity v oboch odvetviach rovnaké, no pri každom kroku treba myslieť na to, komu svoju ponuku adresujete – tvorba obsahu, plánovanie rôznych aktivít, či získavanie odkazov.

Má zmysel umiestnenie fráz s nízkym objemom vyhľadávania v B2B?

Robiť analýza kľúčových slov pre B2C, vyhli ste sa širokej škále fráz, ktoré majú napríklad až 50 vyhľadávaní za mesiac. V SEO pre B2B by ste to nemali robiť, pretože nie je veľa konvertujúcich dopytov, ktoré veľmi často posielajú používatelia Google. Navyše je možné, že fráza s malým počtom vyhľadávaní, relatívne ľahko pozícia, vám prinesie dôležitého zákazníka. Zároveň si pamätajte, že v B2C vedia perfektne konvertovať aj nie veľmi obľúbené frázy.

send email